AITAS.LV
AITAS.LV

Ak šie rijīgie zirnekļi! (3425/0)


Publicēts: 15.03.2017

Uz Zemes ir aptuveni 45 000 sugu zirnekļi. Vienu kvadrātmetru apdzīvo līdz pat 1000 īpatņiem. Tādēļ visai droši var teikt, ka zirnekļi ir vieni no visplašāk izplatītajiem plēsējiem, kuri apdzīvo mūsu planētu. Tā kā zirnekļi parasti nerādās acīs - daļa no tiem ir aktīvi naktīs, daļa efektīvi maskējas, to lomu kukaiņu populācijas kontrolē ir bijis grūti izvērtēt. Izmantojot statistikas metodes Bāzeles un Lundas universitāšu zinātnieki ir aprēķinājuši, cik būtiski zirnekļi ietekmē apkārtējo vidi.

Kopējā zirnekļu populācija, kuras masa varētu būt aptuveni 25 tonnas, gada laikā patērē 400 līdz 800 miljonus tonnu medījuma, no kura 90% sastāda dažādi kukaiņi. Lielie tropu zirnekļi mēdz baroties arī ar mazajiem mugurkaulniekiem - vardes, ķirzakas, čūskas, putni, zivis, sikspārņi u.c.). Daži zirnekļi daļēji patērē arī augu valsts izcelsmes barības vielas.

Apvienoto Nāciju organizācijas aprēķini liecina, ka cilvēku populācija uz Zemes katru gadu patērē aptuveni 400 miljonus tonnu gaļas un zivju.

Interesanti, ka pētījumi liecina, ka visvairāk insekti tiek apēsti mežos un daudzgadīgajos zālājos. Mazāk barības patērē zirnekļi tuksnešos, arktiskajos reģionos un viengadīgajās lauksaimniecības kultūrās, kur pēdējās zirnekļi tiek parasti iznīcināti, izmantojot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

Šiem faktiem vajadzētu motivēt liela un maza mēroga lauksaimniekus un mežsaimniekus apdomāt, kādas aktivitātes nepieciešams veikt, lai palielinātu dabīgo plēsēju un kukaiņēdāju īpatsvaru kultūraugos, piemēram, aktīvāk izmantojot daudzgadīgo zālāju joslas starp kulturaugiem, izvērtējot ķīmisko -cīdu izmantošanu.

Pētījums ir publiski pieejams.

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv