AITAS.LV
AITAS.LV

Koki nepalīdzēs... (2497/0)


Publicēts: 19.05.2017

Iespējams, ka arī Tu esi viens no cilvēkiem, kas uzskata, ka meži un koku stādīšana var apturēt klimata izmaiņas, samazinot ogļskābās gāzes koncentrāciju atmosfērā. Jaunākie pētījumi, kas veikti Potsdamas Klimata ietekmes izpētes institūtā, liecina, ka uz kokiem pārāk daudz paļauties nevajadzētu. Lai arī koki ir jāstāda un vēlams, lai tās nebūtu monokultūras, bet gan daudzveidīgi meži ar dažāda vecuma struktūrām un slāņiem, meža stādīšana neapturēs notiekošās klimata pārmaiņas. Kā jau agrāk esmu izteikusies - ir pēdējais laiks mācīties ar tām sadzīvot un plānot, ko būs jādara nākotnē, kad dažādi klimata defekti un efekti radīs vēl nepatīkamākas sekas kā mūsdienās.

Augi, tai skaitā koki, savāc ogļskābo gāzi no atmosfēras un iekļauj savās struktūrās - stumbros, saknēs un lapās. Zaļās biomasas audzēšana ir viens no veidiem, kā mazināt CO2 koncentrāciju atmosfērā.

Pētījumā tika izskatīti trīs scenāriji:

  • dzīvojam kā agrāk un neko nemainām
  • Parīzes līgumā pieņemtie nosacījumi tiek izpildīti
  • Ambiciozāka CO2 izmešu samazināšana un izvākšana no atmosfēras

Pirmā scenārija gadījumā siltumnīcas efektu radošo gāzu daudzums atmosfērā būs pārāk liels, lai to būtu iespējams regulēt ar šobrīd zināmām metodēm. Lai samazinātu ogļskābās gāzes koncentrāciju, nāktos izmantot ātraudzīgas kultūras - papeles un daudzgadīgo savvaļas prosu. Modeļi liecina, ka lielāko daļu planētas ekosistēmu nāktos nomainīt uz šīm divām kultūrām.

Pat, ja valstis, kas atbalstīja Parīzes vienošanos, turētu solījumus, papeļu un savvaļas prosu nāksies kultivēt lielos apjomos, aizņemot 1/4 daļu no teritorijas, kas šobrīd tiek izmantota pārtikas ražošanai. Otrs variants ir aizvietot dabīgās ekosistēmas, zaudējot aptuveni 1/3 no teritorijas, ko šobrīd uz pasaules aizņem meži.

Tikai agresīvāka CO2 izmešu apkarošana un zemes resursu pārdomāta pārvaldība varētu novērst vajadzību milzīgas teritorijas pārvērst zaļās biomasas krātuvēs. Ir būtiski jāsamazina emisijas, kuras izraisa augsnes apstrāde, ražas novākšana, transportēšana un pārstrāde. Ir jāizstrādā un jāuzlabo ilgtermiņa oglekļa savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģijas.

CO2 saistīšana un izvākšana nav "universālais kareivis", kas atnāks un izglābs mūs, kad visi pārējie ieroči būs izmēģināti un atzīti par nederīgiem. Tam vajadzētu būt vienam no mehānismiem, kas roku rokā darbojas kopā ar fosilo resursu izmantošanas samazināšanu, degradēto teritoriju apmežošanu, gudrāku lauksaimniecību, tai skaitā, metodes, kuras izslēdz aršanu un augsnes virskārtas pastāvīgu traucējumu, kā arī efektīvākas apūdeņošanas sistēmas un pārdomātāku pārtikas ieguvi un patēriņu.

... un pat, ja izdotos noturēt siltumnīcas efektu radošo gāzu koncentrāciju vēlamās temperatūras līmenī, tas nenozīmē, ka pēc tam viss normalizēsies. Daļa procesu, piemēram, ledāju kušana un jūras līmeņa paaugstināšanās turpināsies.

Pētījums ir publiski pieejams

Otrs pētījums, ja nu ar vienu nešķiet pietiekami (AAAS biedriem)

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv