AITAS.LV
AITAS.LV
  • /
  • /
  • Mežistrādes atkritumi - vēl mazliet vairāk oglekļa atmosfērā

Mežistrādes atkritumi - vēl mazliet vairāk oglekļa atmosfērā (2692/0)


Publicēts: 5.10.2016

Meži ir viens no veiksmīgākajiem mehānismiem, kas uzkrāj atmosfēras oglekli. Izcērtot mežu ne tikai samazinās oglekļa piesaiste, bet arī palielinās oglekļa emisija no tiem atkritumiem, kas veidojas mežistrādes laikā - koku atliekām. Djūka universitātes vadītajos pētījumos, kuros tika analizēti Centrālāfrikas meži (47 vietas), tika secināts, ka šo atlieku ir pat trīs reizes vairāk nekā agrāk tika uzskatīts.

"Mēs atklājām, ka selektīvi izcirstos mežos Gabonā koku atliekas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā neskartos mežos un līdz pat 3,8 reizes vairāk nekā agrāk tika pieņemts," pastāstīja tropu ekoloģijas asistējošais profesors Džons R. Polsens.

Visticamāk nepienācīgi novērtēts ir koku atlieku daudzums arī Amerikas kontinentu tropiskajos reģionos. Lielākā daļa modeļu, kas tiek izmantoti, lai aprēķinātu oglekļa daudzumu mežā, pieņem, ka kritušo koku (koku atlieku) daudzums ir aptuveni 9% no meža biomasas. Jaunie dati liecina, ka mitros un siltos reģionos kritušo koku atlieku īpatsvars ir daudz lielāks - 18% neskartos mežos un 30% mežos, kuros tiek veikta mežistrāde.

Pētnieku grupa veica apsekojumu uz lauka (mežā uz vietas) 47 vietās - 19 mežistrādes vietās un 28 neskartos mežos. Šis ir apjomīgākais šāda mēroga pētījums tropiskajos reģionos.

Kādēļ šis pētījums ir tik būtisks? Tas nozīmē, ka tropiskie meži izdala vairāk oglekļa emisiju nekā agrāk tika uzskatīts, jo kritušās koksnes īpatsvars šajos mežos ir daudz lielāks. Liela daļa valstu, kas atrodas tropiskajos apgabalos, lai kvalificētos Apvienoto Nāciju klimata izmaiņu programmu ietvaros pieejamajām kompensācijām, nosaka mežos uzkrāto oglekļa daudzumu. Agrāk šajos aprēķinos tika izmantoti dati no citiem pasaules reģioniem, kuros mirušās koksnes īpatsvars attiecībā pret biomasu ir mazāks. Jo īpaši aktuāli tas ir attiecībā uz selektīvajām cirsmām, kuras sastāda vairāk nekā 50% no Centrālāfrikas mežistrādes apgabliem.

Tātad, izcērtot mežu, ne tikai tiek traumēts oglekļa piesaistes mehānisms, samazinot dzīvo biomasu, bet, jo vairāk koksnes atkritumu tiek atstāti mežā, jo vairāk oglekļa nonāk atpakaļ atmosfērā.

 

Komentāri






Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv